Norveška fundacija MFMC sprejema prijave za sofinanciranje komunikacijskih projektov na področju zmanjševanja emisij

Znan je naslednji rok prijave na razpis Norveške fundacije MFMC za sofinanciranje komunikacijskih projektov, ki prispevajo k zmanjšanju antropogenih sprememb podnebja.

Podpirajo komunikacijske projekte z velikim potencialom za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, in sicer z vplivanjem na javno mnenje ter z zviševanjem podpore oblikovalcev politik za potrebne spremembe.

Geografskih omejitev ni, podpirajo pa nove projekte in ne zagotavljajo dodatnega financiranja tekočim projektom. Prav tako ne podpirajo projektov, ki imajo vpliv samo na lokalno okolje, ter projektov, ki so primarno osredotočeni na informiranje splošne javnosti.

Celoten razpis je objavljen tukaj.

Vir: CNVOS