Norveški finančni mehanizem in finančni mehanizem EGP: Drugi razpis za sofinanciranje projektov na področju boja proti brezposelnosti mladih

EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment je v okviru Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP za zaposlovanje mladih objavil drugi razpis za sofinanciranje projektov na področju boja proti brezposelnosti mladih in zagotavljanja dostopa do zaposlitve, izobraževanja in usposabljanja v Evropi v vrednosti 11.500.000 EUR. 

Kot so ob objavi razpisa sporočili iz Službe za razvoj in evropsko kohezijsko politiko kot NKT, bodo sofinancirana tri glavna področja podpore: 

 • inovacije in proučevanje;  
 • prenos znanja, spretnosti in dobrih praks;  
 • analize in raziskave.  

Za upravičenega projektnega partnerja šteje vsak javni ali zasebni, gospodarski ali negospodarski subjekt in nevladna organizacija, ki je ustanovljen kot pravna oseba, vključno z (a ne omejeno na): 

 • občine; 
 • regije; 
 • organizacijske enote vlade, državna podjetja, državne organizacije; 
 • organizacije civilne družbe, neprofitne organizacije, fundacije; 
 • zadruge; 
 • gospodarska podjetja; 
 • javne in zasebne izobraževalne ter raziskovalne ustanove; 
 • organizacije za podporo podjetjem (inkubatorji, zagonski centri itd.); 
 • socialni partnerji. 

Rok prijave je 5. 1. 2020.  

Več informacij lahko najdete tukaj