Nov v.d. direktorja Urada RS za mladino Rok Primožič

Vlada RS je dne 11. maja 2017 na svoji redni seji imenovala Roka Primožiča za v.d. direktorja Urada RS za mladino.

Rok Primožič je po izobrazbi diplomirani pravnik. Ima bogate izkušnje iz področja delovanja znotraj mladinskega sektorja v Sloveniji in EU. Med drugim je opravljal funkcije generalnega sekretarja Mladinske zveze za alkoholno politiko (APYN) v letih 2015 in 2016, bil je predsednik Evropske študentske organizacije (ESU) med letoma 2013-2014, član predsedstva in podpredsednik Študentske organizacije Slovenije v letih 2010 in 2011, predsednik Kluba škofjeloških študentov med 2009 in 2010, član Sveta vlade za mladino (2010-2012), član Sveta za visoko šolstvo (2010-2011), član Sveta za študentska vprašanja (2009-2010) in vodja odbora za visoko šolstvo pri ŠKIS (2007-2009). Deloval je tudi kot mladinski trener, kjer se je ukvarjal predvsem z aktivnim državljanstvom, učenjem človekovih pravic ter sistemi izobraževanja.

Novoimenovani v.d. direktorja urada je v svoji prvi izjavi za javnost po nastopu funkcije dejal, da je kot dolgoletni mladinski voditelj in mladinski delavec počaščen, da je dobil možnost vodenja Urada RS za mladino in s tem priložnost pomagati pri razvoju mladinskega sektorja v Sloveniji in širše. Na prvem mestu med svojimi prioritetami je izpostavil okrepitev komunikacije med uradom in vsemi deležniki v mladinskem sektorju.