Nove #YouthWiki primerjalne analize nacionalnih mladinskih politik

Movit obvešča, da ekipa, ki pri izvršni agenciji EACEA skrbi za spletno platformo Youth Wiki, pripravlja tudi tematske primerjave ukrepov in sistemov s področij, ki spadajo pod okrilja nacionalnih mladinskih politik sodelujočih držav.

Obstoječim primerjalnim analizam (prostovoljskih aktivnostiparticipacije in socialnega vključevanja) je EACEA jeseni dodala tri nove s področij:
– izobraževanja in usposabljanja,
– zaposlovanja in podjetništva in
– mladinskega dela.

Analize ponujajo primerjalni vpogled v posamezne ukrepe ali področja (npr. zagotavljanje kakovosti v mladinskem delu) na podlagi nabora kazalnikov. Te je EACEA izbrala v sodelovanju z nacionalnimi korespondenti Youth Wiki, ki skrbijo za redno posodabljanje zbirk podatkov o nacionalnih mladinskih politikah.

Vir: Movit