Novi predstavniki mladih v SVM

V petek, 11. 8. 2017, so na Mladinskem svetu Slovenije potekale volitve za izbor predstavnikov mladih v Svetu Vlade RS za mladino.

Nacionalne mladinske organizacije so tako dobile 3 predstavnike v Svet, ki so: Marko Kozlevčar (predlagatelj: Mladi forum SD), Anja Mager (Zveza slovenske podeželske mladine) ter Martin Nahtigal (Društvo SKAM). Mladinski sveti lokalnih skupnosti so za svojega predstavnika izbrali Matica Matjašiča (Mestni mladinski svet Maribor), druge nevladne organizacije pa Žigo Štajnbaherja (Znanstveno raziskovalno združenje EPEKA). Predstavnik mladinskih organizacij v sindikatih pa bo Nejc Krevs, predstavnik Sindikata kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenije.

Vir: Mladinski svet Slovenije