NPK mladinski delavec/mladinska delavka

Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) mladinski delavec/mladinska delavka omogoča mladim, ki imajo izkušnje na področju mladinskega dela, pridobitev poklica in priznavanje njihovega znanja s potrdilom o usposobljenosti za opravljanje tega poklica.

S pridobitvijo NPK mladinski/-a delavec/-ka lahko mladinski/-a delavec/-ka lažje dobi zaposlitev, saj lahko delodajalci pregledajo, katere kompetence poseduje oseba in ga zaposlijo kot mladinskega/-o delavca/-ko.  Z NPK mladinski/-a delavec/-ka je mladinski/-a delavec/-ka bolj mobilen znotraj mladinskega sektorja, ker delodajalci opazijo, da že poseduje znanja in spretnosti za izvajanje mladinskega dela.

Mladinski delavec/-ka je usposobljen/-a za organiziranje, izvedbo in vrednotenje (evalvacijo) dejavnosti mladih, informiranje mladih, zagovarjanje pravic mladih, načrtovanje in vodenje neformalnih izobraževanja ter nudenje strokovne podpore mladim.

Mladim pomaga pridobivati kompetence in sposobnosti ter prispeva k osebnostni rasti posameznikov. Mlade spodbuja k participaciji in skupaj z njimi načrtuje in izvaja programe, delavnice in projekte, vodi in nadzira ostalo osebje, vodi in upravlja organizacijo, sodeluje z drugimi strokovnjaki, starši, mladimi in skupinami v skupnosti.

Več o NPK mladinski delavec / mladinska delavka si lahko preberete tukaj.