Objava podatkov o javnem financiranju nevladnih organizacij v letu 2018

CNVOS sporoča, da so osvežili svojo bazo podatkov o javnem financiranju nevladnih organizacij v letu 2018.

Iz analiz, ki jih pripravljajo že od leta 2003, je razvidno, da se je obseg javnega financiranja v petnajstih letih podvojil: leta 2003 so nevladne organizacije prejele 166,76 milijona evrov javnih sredstev, lani pa 333,15 milijona evrov.

Od tega so nevladne organizacije 311,41 milijonov evrov prejele od neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov (ministrstva, občine, javne agencije in zavodi), 21,74 milijonov evrov pa s strani Fundacije za financiranje humanitarnih in invalidskih organizacij (FIHO) in Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (FŠO).

Več si lahko preberete tukaj.