Objavljen dodaten razpis Erasmus+ 2020 za strateška partnerstva

Zavod Movit sporoča, da je Evropska komisija objavila popravek Vodnika po programu Erasmus+ za leto 2020 z dodatnim razpisom za strateška partnerstva na področju ustvarjalnosti. Razpis je objavljen kot odgovor na krizo, povezano z nedavnim izbruhom bolezni COVID-19. 

Prednost bodo imeli projekti, ki se osredotočajo na razvoj spretnosti in vključevanje preko ustvarjalnosti in umetnosti, predvsem v kontekstu neformalnega učenja, vključno z digitalnim mladinskim delom. Podprte bodo aktivnosti, ki krepijo sodelovanje in mreženje med organizacijami, preizkušajo in implementirajo inovativne prakse, spodbujajo prepoznavanje pridobljenih znanj, spretnosti in kompetenc, aktivnosti sodelovanja med regionalnimi oblastmi in aktivnosti, ki spodbujajo enakost, raznolikost in vključevanje. 

V kontekstu varnostnih omejitev, povezanih s krizo COVID-19, se spodbuja predvsem virtualno sodelovanje, v okviru partnerstev pa so lahko organizirane tudi transnacionalna usposabljanja, vključno s kombinirano mobilnostjo. 

Projekti partnerstev na področju mladine lahko trajajo od 6 do 24 mesecev in se morajo začeti med 1. 3. in 30. 6. 2021, zaključiti pa se morajo pred 31. 12. 2023. V strateškem partnerstvu morajo sodelovati najmanj tri organizacije iz treh različnih programskih držav. 

Za dodatni prijavni rok bo Zavod Movit organiziral tudi poseben spletni informativni dan, ki bo potekal 29. 9. 2020 od 14.00 do 15.00. Prijave bodo odprli septembra, prav tako bomo v prihodnjih tednih objavili podrobnejše usmeritve za prijavitelje. 

Rok za prijavo projektov je 29. 10. 2020.  

Vodnik po programu lahko najdete tukaj, popravek Vodnika z dne 25. 8. 2020 pa lahko najdete tukaj.