Objavljen javni poziv za sofinanciranje mladinskega dela 2018/19

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad Republike Slovenije za mladino je objavilo javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2018 in 2019 (Uradni list št 75/2017). Višina razpoložljivih sredstev za posamezno leto znaša 1.450.000,00 EUR, rok za prijave pa je 30. 1. 2018.

Izvajalec mora predlog programa oz. razpisni obrazec za kandidiranje na javnem pozivu izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na spletnem naslovu https://razpisi.mlad.si, povezava do nje pa tudi na spletni strani razpisovalca (www.ursm.gov.si).

Javni poziv je namenjen prijaviteljem, ki imajo status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju in javnim zavodom, ki delujejo v mladinskem sektorju. V primeru javnih zavodov v mladinskem sektorju bodo veljali vstopni pogoji, kot v primeru kandidiranja za pridobitev statusa delovanja v javnem interesu. Poleg izpolnjevanja vstopnega in splošnih pogojev bodo prijavitelji iz skupine mladinski centri in druge nevladne organizacije morali izpolnjevati tudi določene dodatne pogoje:

  • Mladinski centri: ustrezne prostorske kapacitete (najmanj 150 m2) ter vsaj 1.500 ur rednega delovanja v koledarskem letu, kot tudi ustrezna notranja organizacijska shema, utemeljena na mladinskem delu.
  • Druge nevladne organizacije: delovanje z vsaj 1.500 ur rednega delovanja v koledarskem letu, ki je opredeljeno kot redno izvajanje programa v vsaj šestih statističnih regijah, pri čemer sodeluje vsaj 15 mladih udeležencev iz statistične regije. 

Namen in cilj javnega poziva je sofinanciranje programov mladinskega dela v skladu z opredelitvijo v 3. členu ZJIMS  ter krepitev mladinskega sektorja s programi, ki sodijo v vsaj enega od področij mladinskega dela, navedenih v 4. členu ZJIMS. Vsaka prijavljena programska aktivnost naj bi torej bila opisana na način, da bo sledila osnovni opredelitvi mladinskega dela. Javni poziv je namenjen tudi preverjanju izpolnjevanja vsebinskih meril z ugotavljanjem aktivne vloge organizacij pri soudeležbi na nacionalni ravni (npr. v okviru portala »mlad.si«, vključevanju v »program Erasmus+«, uporaba orodij za spremljanje pridobljenih znanj, veščin in kompetenc posameznika ipd.). Dodatno bodo ovrednoteni podporni programi za implementacijo instrumentov evropske mladinske politike v Republiki Sloveniji na podlagi sprejetih mednarodnih obveznosti, v katere je vključen razpisovalec kot državni organ (kot npr. Portfoljo za mladinske voditelje Mladinska kartica, Certifikat – Label EYC, ipd.) oziroma programi, s katerimi prijavitelj razvija instrument ali izvaja servisno dejavnost za druge organizacije v mladinskem sektorju.

Vir: Urad RS za mladino