Objavljen Javni poziv za zbiranje predlogov za podelitev državnih priznanj v mladinskem sektorju za leto 2021

Urad za mladino je na svoji spletni strani objavil Javni poziv za zbiranje predlogov za podelitev državnih priznanj v mladinskem sektorju za leto 2021.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo v okviru vsakoletnega nacionalnega posveta z namenom javnega priznavanja in zahvale za izjemne dosežke v mladinskem sektorju, podelilo državna priznanja v mladinskem sektorju, ki so najvišje priznanje Republike Slovenije za dosežke na področju mladinskega dela.

Vrste državnih priznanj, za katere se lahko poda predlog, so:

  • državno priznanje za prispevek k uveljavljanju mladinskega sektorja,
  • državno priznanje za izvedbo izredno uspešnega oziroma odmevnega in koristnega projekta v mladinskem sektorju,
  • državno priznanje za kakovostno in uspešno delo v daljšem časovnem obdobju v mladinskem sektorju.

Državno priznanje za prispevek k uveljavljanju mladinskega sektorja se lahko podeli fizičnim ali pravnim osebam, lahko tudi več fizičnim ali pravnim osebam, če je jasno razvidno skupno delovanje pri projektu.

Razpisno dokumentacijo z obrazci za prijavo najdete tukaj.

Rok za oddajo predlogov je 7. 10. 2021. Kot pravočasni se štejejo predlogi, ki so do polnoči tega dne oddani s priporočeno poštno pošiljko.

Več informacij najdete tukaj.

Vir: Gov.si