Objavljen je razpis za Evropsko nagrado za trajnostni razvoj

Evropska komisija je objavila prvi razpis za evropsko nagrado za trajnostni razvoj, s katero daje evropskim državljanom, organizacijam in podjetjem priznanje za njihova prizadevanja in ustvarjalnost pri doseganju ciljev ZN za trajnostni razvoj.

Nagrada je namenjena uveljavljanju zglednih primerov pobud, ki cilje trajnostnega razvoja uspešno spreminjajo v konkretne rešitve in priložnosti. Letošnja tema nagrade je Opolnomočenje ljudi ter zagotavljanje vključenosti in enakosti.

V natečaju lahko sodelujejo štiri kategorije deležnikov:

  • mladi,
  • javni organi,
  • zasebni subjekti,
  • civilna družba.

Rok za oddajo prijav je 14. september 2018.

Več informacij najdete tukaj.