Objavljeni so rezultati Javnega poziva za sofinanciranje mladinskega dela v letih 2018 in 2019

Urad RS za mladino objavlja rezultate Javnega poziva za sofinanciranje mladinskega dela v letih 2018 in 2019 in sklep predstojnika o izboru upravičencev na javnem pozivu.

V letih 2018 in 2019 bo na podlagi rezultatov sofinancirano 111 mladinskih organizacij in organizacij za mlade, med temi 13 nacionalnih mladinskih organizacij, 63 mladinskih centrov in 35 drugih nevladnih organizacij.

Skupni znesek dodeljenih sredstev je 1.450.000 evrov za posamezno leto, oziroma 2.900.000 evrov za leti 2018 in 2019.

Namen javnega poziva je podpora mladinskemu delu in razvoju mladinskega sektorja v Sloveniji preko sofinanciranja prijavljenih programov samo tistim mladinskim organizacijam in organizacijam za mlade, ki imajo status delovanja v javnem interesu na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju, in javnim zavodom, ki delujejo v mladinskem sektorju.