Objavljeni so zaključki projekta Rastimo skupaj 2019

Mladinski svet Slovenije in Urad RS za mladino sta v letu 2019 že peto leto zapored izvedla projekt Rastimo skupaj, ki je namenjen razvoju lokalnih mladinskih politik in mladinskega dela na lokalni ravni. 

Projekt je bil osredotočen na informiranje mladih in vključevanje mladih v procese odločanja. V sodelovanju z izbranimi občinami in mladinskimi organizacijami ter organizacijami za mlade so v letu 2019 izvedli štiri regijske dogodke ter številna individualna posvetovanja in sestanke s predstavniki občin in z mladimi. S temi aktivnostmi so krepili izvajanje mladinskega dialoga na lokalni ravni ter izmenjevali znanje in izkušnje s področja informiranja in participacije. 

V publikaciji so zbrani predlogi, ki so nastali na regijskih dogodkih v Jugovzhodni Sloveniji, Posavski regiji, Gorenjski regiji ter Goriški regiji. Zbrani so tudi zaključki, ki so nastali na regijskih dogodkih ter na individualnih sestankih in delavnicah. 

Publikacija je na voljo tukaj