Objavljeno prosto delovno mesto za višjega svetovalca in vodjo kontaktne točke za vprašanja Romov in Sintov

Iz Urada za narodnosti obveščajo, da je Kontaktna točka za Rome in Sinte, ki deluje v okviru Urada za demokratične institucije in človekove pravice (ODIHR) pri Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE), objavila prosto delovno mesto za višjega svetovalca/-ko in vodjo Kontaktne točke za vprašanja Romov in Sintov pri OVSE/ODIHR (Senior Adviser on Roma and Sinti Issues, Chief of CPRSI).

Potrebne kvalifikacije, ki jih zahtevajo:

  • univerzitetna izobrazba iz prava, politične znanosti, družbene vede  ali sorodno področje,
  • najmanj osem let postopno odgovornih izkušenj na področju človekovih pravic in problematike Romov in Sintov, v vladnem ali mednarodnem upravnem okolju,
  • zavedanje o načelih sodelovanja, konceptih in tehnikah,
  • izkušnje z upravljanjem,
  • odlično razumevanje načel in praks s področja enakosti spolov,
  • odlično razumevanje in pisanje v angleškem jeziku,
  • poznavanje ostalih jezikov Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi,
  • poznavanje romskega jezika je zaželeno.

Rok za prijavo je 27. 7. 2017.

Več informacij o razpisu najdete tukaj.