Oblikovanje smernic za strategijo razvoja Mreže MaMa 2022 – 2027

Mreža MaMa vabi v fokusne skupine, ki bi oblikovale smernice mreže za obdobje od 2022 do 2027.

Z mladinskimi centri želijo zastaviti strategijo, ki bo po meri mladinskih centrov. S tem namenom bodo pričeli s pripravo skupne strategije mladinskih centrov in naredili strateški načrt, ki bo njihovo orodje za zastopanje in predstavljanje v javnosti.

Fokusne skupine bodo potekale 12. 10. 2021 v Mariboru in 14. 10. 2021 v Ajdovščini.

Več informacij je na voljo tukaj.

Vir: Mladinska mreža MaMa