Obzorje 2020: Razpis za sofinanciranje “Marie Skłodowksa-Curie” regionalnih, nacionalnih in mednarodnih programov za leto 2020

Evropska komisija je v okviru prednostne naloge “odlična znanost” programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 je objavila javni razpis za sofinanciranje “Marie Skłodowska-Curie” regionalnih, nacionalnih in mednarodnih programov – podpora vseživljenjskemu usposabljanju in razvoju poklicne poti raziskovalcev za leto 2020. 

Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020 so upravičeni:  

  • vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije;   
  • vsaka mednarodna evropska interesna organizacija;  
  • vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu. 

Rok prijave je 29. 9. 2020.  

Več informacij lahko najdete tukaj