Obzorje Evropa: Podpora oblikovanju sodelovalnih platform in mrež za kulturne in ustvarjalne sektorje

Evropska komisija je v okviru programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa objavila razpis za podporo oblikovanju sodelovalnih platform in mrež za kulturne in ustvarjalne sektorje (HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-02).

Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje Evropa so upravičeni:

  • vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije;
  • vsaka mednarodna evropska interesna organizacija;
  • vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu.

Več informacij najdete tukaj.

Vir: CNVOS