Obzorje Evropa: Raziskave in inovacije na področju kulturne dediščine ter kulturnih in ustvarjalnih panog za leto 2022

Evropska komisija je v okviru programa Obzorje Evropa, okvirnega programa za raziskave in inovacije (2021–2027), 20. januarja objavila deset razpisov za sofinanciranje raziskav in inovacij na področju kulturne dediščine ter kulturnih in ustvarjalnih panog za leto 2022 (HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01).

Pogoji glede pravnoorganizacijske oblike prijavitelja in partnerske zahteve se razlikujejo glede na razpis, na katerega se prijavljate. Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje Evropa so upravičeni pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije, vsaka mednarodna evropska interesna organizacija in vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu.

Vsi razpisi so na voljo tukaj.

Vir: CNVOS