Obzorje Evropa: Zaščita in spodbujanje demokracije

Evropska komisija je v okviru programa Obzorje Evropa, okvirnega programa za raziskave in inovacije (2021–2027), 22. junija objavila pet razpisov za sofinanciranje raziskovalnih in inovativnih projektov na področju zaščite in spodbujanja demokracije.

Razpisi so naslednji: 

Do finančnih sredstev so upravičeni:

  • vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije;
  • vsaka mednarodna evropska interesna organizacija;
  • vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu.

Pogoji glede pravnoorganizacijske oblike prijavitelja in partnerske zahteve se razlikujejo glede na razpis, na katerega se prijavljate.

Več informacij lahko najdete tukaj.

Vir: CNVOS