Od februarja drugačno obračunavanje prispevkov za izplačila zunanjim sodelavcem

V decembru 2023 so bile sprejete nekatere spremembe Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Ena od pomembnih novosti se nanaša na obračunavanje prispevkov od dohodkov, ki jih NVO posameznikom izplačujete na podlagi civilnopravnih pogodb, na primer na podlagi podjemne pogodbe, avtorske pogodbe, pogodbe o občasnem delu upokojencev in podobno. Spremembe morate upoštevati pri obračunavanju prispevkov za plačila od 1. februarja 2024 dalje.

Za izplačila posameznikom, ki za vas opravljajo delo na podlagi civilnopravnih pogodb, morate NVO plačevati prispevke za socialna zavarovanja, o čemer si lahko več preberete tukaj. Do sedaj ste kot osnovo za obračun prispevkov za izplačila po takšnih pogodbenih razmerjih upoštevali bruto izplačilo, od 1. februarja naprej pa velja, da se bo kot osnova štel dohodek, zmanjšan za normirane stroške, ki jih v višini 10 odstotkov plačujejo zunanji sodelavci.

Več informacij najdete tukaj.

Vir: CNVOS