Od ponedeljka strožji ukrepi za zajezitev okužb s koronavirusom

V ponedeljek, 8. novembra, so v veljavo stopili strožji ukrepi za zajezitev okužb s koronavirusom. Predstavljamo vam ukrepe, ki so pomembni za delovanje nevladnih organizacij. Med drugim bo pogoj PCT treba preverjati z vpogledom tudi v osebni dokument uporabnika, začasno je prepovedano zbiranje, javne kulturne in športne prireditve pa so dovoljene, če se izvajajo v zaprtem prostoru.

Vse organizacije morate poskrbeti za redno prezračevanje prostorov, kjer opravljate svoje dejavnosti, in na vhode prostorov, ki jih uporabljajo vaši uporabniki, namestiti razkužila.

Od ponedeljka na javnih krajih oziroma prostorih ni več dovoljena uporaba zaščitnih mask iz blaga. Obvezna je uporaba zaščitne kirurške maske ali maske tipa FFP2.

Na javnih mestih je začasno prepovedano zbiranje ljudi, razen če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva. Prav tako so od ponedeljka dalje začasno prepovedana slavja, praznovanja in poročne slovesnosti ter javne prireditve – razen kulturnih in športnih prireditev, ki se odvijajo v zaprtih prostorih – in shodi.

Dovoljeni so organizirani javni shodi, če udeleženci izpolnjujejo pogoj PCT in je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo vsaj 1,5 metra. Za preverjanje izpolnjevanje pogoja PCT je odgovoren organizator shoda. Organizator mora na vidnem mestu s pisnim obvestilom obvestiti udeležence shoda, da je izpolnjevanje pogoja PCT obvezno za udeležbo na shodu.

Izvedba sestanka organa društva ali občnega zbora, na katerega so povabljeni samo člani, ne sodijo med javna zbiranja in javne prireditve, zato njihova izvedba po trenutno veljavnem odloku ni prepovedana. Je pa pri tem potrebno upoštevati vse zaščitne ukrepe, nošnjo zaščitnih mask, razkuževanje, prezračevanje prostorov in tudi izpolnjevanje pogoja PCT.

Dovoljeno so le javne kulturne prireditve in javne športne prireditve v zaprtih javnih prostorih s fiksnimi sedišči. Med obiskovalci mora biti vsaj eno sedišče prosto. Obiskovalci morajo poleg tega nositi zaščitne maske in izpolnjevati pogoj PCT.

Strežba in uživanje hrane in pijače udeležencev na kulturnih in športnih prireditvah nista dovoljena. Poskrbeti je treba za redno prezračevanje prostorov in zagotoviti razkužila ob vstopu v prostor.

Izvajanje gostinske dejavnosti strežbe jedi ali pijač je dovoljeno le v sedečem režimu med 5. in 22. uro. Ob vhodu v prostor je treba na vidno mesto objaviti dovoljeno največje število hkrati prisotnih oseb v prostoru (tj. število sedišč, ki je na voljo). Obiskovalci morajo izpolnjevati pogoj PCT.

Prepovedano je obratovanje gostinskih obratov s plesno glasbo oziroma družabnim programom.  

Vlada poziva vse delodajalce v državi, da z namenom zajezitve in preprečevanja širjenja okužb z novim koronavirusom, organizirajo delo na način, da se to opravlja na domu, kjer to omogoča delovni proces, narava in vrsta nalog.

Več informacij o ukrepih najdete tukaj.

Vir: CNVOS