Odprte so prijave za RARE 2022–2024

Program Recharging Advocacy for Rights in Europe (RARE) odpira svoja vrata novi generaciji vodilnih zagovornikov človekovih pravic v Evropi.

RARE je dvoletni program za krepitev zmogljivosti in grajenje zavezništev, v katerega bodo sprejeli 25 zagovornikov iz nevladnih organizacij iz vse EU. Program soorganizirajo partnerji iz akademskih krogov in civilne družbe: šola Hertie, Madžarski helsinški odbor, Nizozemski helsinški odbor, Helšinska fundacija za človekov pravice na Poljskem in Oxfam Novib. Izobraževanje bo potekalo od jeseni 2022 do poletja 2024, in sicer na desetih dogodkih oziroma taborih.

Več informacij o programu je na voljo tukaj.

Vir: CNVOS