Orodje Logbook vključuje nove občine, mladinske centre in druge organizacije v mladinskem sektorju

Kakovost mladinskega dela je eden izmed ključnih izzivov, s katerim se srečuje mladinski sektor tako na nacionalni kot na evropski ravni. Z namenom razvijanja kakovosti in spremljanja učinkov mladinskega dela je švedska mreža KEKS razvila orodje Logbook, ki skozi beleženje mladinskega dela vzpostavlja refleksivno prakso in temelje kakovostnega mladinskega dela, so objavili na spletni strani Zavoda Movit.  

V okviru projekta Europe Goes Local letos v osmih slovenskih občinah in sicer v Ljubljani, Novem mestu, Brežicah, Mariboru, Celju, Škofji Loki, Krškem in Zagorju ob Savi že drugo leto poteka uvajanje orodja Logbook za beleženje in spremljanje učinkov mladinskega dela na lokalni ravni. Orodje trenutno uporablja že 26 mladinskih centrov v omenjenih občinah, celoten proces pa koordinira Mladinska mreža MaMa, mreža 50-ih mladinskih centrov širom Slovenije. 

Mladinska mreža MaMa je trenutno v procesu vključevanja novih občin, mladinskih centrov in drugih organizacij v mladinskem sektorju, z začetkom v letu 2021. Za sestanek in predstavitev orodja ter procesa implementacije se lahko dogovorite na logbook@mreza-mama.si. 

Več informacij lahko najdete tukaj