Padlet Mreže MaMa: prakse s terena na enem mestu

Mreža MaMa je zbrala dobre prakse s področja mladinskega dela v času korona virusa. Ustvarili so Padlet Mreže MaMa, v katerem delijo zbirko praks organizacij v mladinskem sektorju na področjih digitalnega mladinskega dela, solidarnosti in prostovoljstva. 

Organizacije so se odzvale različno, predvsem pa z veliko mero aktivnosti in zagonom, da kljub situaciji tako ali drugače vzpostavijo stik z mladimi. Ob tem pa se razvijajo tudi nove oblike in načini dela z mladimi, ki svoj navdih iščejo v digitalnem mladinskem delu.  

Aktivnosti organizacij so razdeljene v različne vsebinske sklope:

  • virtualni mladinski centri,
  • on-line aktivnosti za mlade na področjih kulture, izobraževanja in prostega časa,
  • psihološka pomoč mladim,
  • prostovoljstvo in solidarnost,
  • digitalna orodja in priporočila za njihovo uporabo v organizacijah mladinskega sektorja.

Skupna platforma je namenjena izmenjavi dobrih praks in iskanju navdiha za oblikovanje novih. Vse organizacije vabijo, da jim na info@mreza-mama.si posredujete aktivnosti, ki jih izvajate v času izrednih razmer.

Z namenom medsebojnega informiranja in izmenjave vprašanj, mnenj, idej, predlogov so v sodelovanju z Mladinskim svetom Slovenije s podporo Urada RS za mladino odprli Facebook skupino Mladinski sektor Slovenije.