Pina izdala publikacijo “50 ključnih vprašanj o prihodnosti Evropske unije”

PiNA je v sklopu projekta YOU4EU – sodelovanje državljanov 2.0 sodelovala pri pripravi publikacije “50 Questions from YOU to the EU,” katere namen je ponuditi pregled 50 ključnih vprašanj državljanov o pomembnih političnih, gospodarskih in družbenih procesih na nacionalni in evropski ravni, hkrati pa bralcem in bralkam ponuja tudi odgovore relevantnih deležnikov.

Sestavni del publikacije so ugotovitve, do katerih so prišli s pomočjo kampanje na družbenih omrežjih in zbiranjem odgovorov s strani odločevalcev.

Podana so tudi splošna priporočila za izboljšanje komunikacije državljanov z odločevalci in priporočila za večje sodelovanje državljanov v procesih odločanja.

Publikacijo najdete tukaj.