[#PKP10] Ukrepi za NVO na enem mestu

Na zadnji dan lanskega leta je začel veljati Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19, t.i. deseti protikoronski paket ukrepov. Prav tako je Vlada podaljšala nekaj že uveljavljenih ukrepov.

Nevladna organizacija je upravičena do pomoči za nakup hitrih testov v višini 92,50 € za vsakega delavca, ki se mora po predpisih za preprečevanje in obvladovanje okužb s COVID-19 samotestirati. Pri tem velja, da se za delavce štejejo tako zaposleni kot prostovoljci, ki delo opravljajo na podlagi dogovora o prostovoljstvu oziroma oseba, ki na kakršnikoli pravni podlagi opravlja delo pri organizaciji.

Nevladne organizacije, ki izvajajo programe, ki so bili izbrani na podlagi JR za financiranje razpisanih vsebin centrov za družine v letih 2021-2025, bodo za leto 2022 prejele 10 % dodatnih sredstev vrednosti programa za stroške dela in posredne stroške. Sredstva bo organizacija morala nameniti za dodatno izvajanje svetovanja in pomoči obstoječim in novim uporabnikom ter jih porabiti najpozneje do 31. decembra 2022.

Več informacij o Zakonu o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 najdete tukaj.

Vir: CNVOS