PlanetRomeo Foundation

Fundacija PlanetRomeo zagotavlja sredstva za manjše projekte v višini do 5.000 evrov za lokalne LGBTI projekte in pobude.

Podpirajo pobude, ki prinašajo pozitivne družbene spremembe ter prispevajo h krepitvi pravic lezbične, gejevske, biseksualne, transpolne, interspolne in queer skupnosti, s poudarkom na najbolj prikrajšanih regijah in skupnostih.

Cilj teh projektov in pobud mora biti vključevanje, opolnomočenje in mobilizacija skupnosti.

Fundacija podpira: 

  1. pobude in relativno nove neformalne LGBTI skupine ali organizacije z malo ali nič dostopa do drugih virov financiranja;
  2. bolj izkušene LGBTI organizacije, ki razvijajo nove projekte, za katere še niso prejele drugih sredstev in jih je težko financirati iz drugih virov.

Tematsko so osredotočeni na projekte/pobude za mobilizacijo in organiziranje LGBTI skupnosti, projekte varne namestitve in zatočišč ter projekte na področju športa in kulture.

Več informacij o tem, kakšni projekti so upravičeni in katerih aktivnosti ne podpirajo, najdete tukaj.

Za sredstva fundacije lahko kandidirajo tako novoustanovljene organizacije ter lezbične, gejevske, biseksualne, transpolne, interspolne in queer skupine kot tudi že uveljavljene LGBITI organizacije.

Postopek prijave

Organizacije, ki želijo kandidirati za sredstva, morajo za  prijavni obrazec in ostalo razpisno dokumentacijo, vključno s smernicami in podrobnejšimi pogoji, kontaktirati fundacijo.

Na letni ravni so razpisani štirje prijavni roki (1. januar, 1. april, 1. julij in 1. oktober), vlogo je potrebno oddati najmanj štiri mesece pred začetkom projekta. Prijavitelje o izboru projektov obvestijo mesec dni po izteku roka prijave.

Fundacija je v letu 2018 podprla tudi slovenski zavod TransAkcija, ki deluje na področju  informiranja o transspolnih tematikah in podpore transspolnim osebam v Sloveniji.

Spletno stran fundacije najdete tukaj.