Pogled na izobraževanje 2017 – Kazalniki OECD

V Organizaciji za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) so 12. septembra 2017 uradno objavili mednarodni zbornik kazalnikov OECD v izobraževanju “Pogled na izobraževanje 2017”.

Publikacija daje najobširnejši pregled izbranih mednarodno primerljivih podatkov o stanju in učinkih izobraževanja v 35 državah članicah OECD in partnerskih državah.

Kot so ob objavi kazalnikov OECD med drugim zapisali na spletni strani MIZŠ, je mogoče iz zbranih podatkov EAG 2017 Za Slovenijo izpostaviti, da je zabeležen padec izdatkov za izobraževanje v obdobju od leta 2010 do leta 2014, velikost deleža sredstev za izobraževanje v celotnih javnih izdatkih se je v tem obdobju v Sloveniji zmanjšala najbolj v vseh državah OECD.

Več informacij in dostop do mednarodnega zbornika kazalnikov OECD v izobraževanju na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.