Pogovor z dr. Howardom Williamsonom o mladinski politiki v Sloveniji in Evropski uniji

Dr. Howard Williamson je mladinski delavec, akademski raziskovalec mladine, predavatelj, svetovalec na področju mladinske politike ter (so)avtor številnih člankov in publikacij na temo mladinskega dela in mladinske politike.

Kot strokovnjak na področju mladinske politike in mladinskega dela sodeluje s Svetom Evrope in Evropsko komisijo, Partnerstvom EU in Sveta Evrope na področju mladine ter posameznimi državami. Od leta 1997 je sodeloval v 21 revizijah nacionalnih mladinskih politik, ki se izvajajo pod okriljem Sveta Evrope ter razvil lasten model za oblikovanje nacionalnih mladinskih politik.

Dr. Williamson bo v prvem delu dogodka predstavil svoje videnje razvoja mladinske politike na evropski ravni in njenega vpliva na razvoj nacionalnih mladinskih politik. Drugi del dogodka pa bo namenjen razpravi z udeleženci.

Prijave na dogodek sprejemajo do 3. oktobra 2018 preko elektronske prijavnice, ki jo najdete tukaj.