Pomembne novosti v zvezi z NPK mladinski delavec/delavka

Potem, ko je strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje v petek, 2. junija 2017, dokončno potrdil Kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti za Nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) mladinski delavec/delavka, se nadaljujejo postopki za pridobitev omenjene kvalifikacije. Tako je na priloženih naslovih dostopen katalog za NPK Mladinski delavec in v Slovenskem ogrodju kvalifikacij.

Prav tako je objavljen javni razpis za člane komisij. Vse podrobne informacije za pridobitev licence za člana komisije pridobite na zgornji povezavi. Prav tako je potrebno oddati vlogo za pridobitev licence v skladu z navodili. Usposabljanje bo izvedeno v jeseni.

Objavljen je tudi javni poziv za izvajalce, vendar se nanj lahko prijavljajo medpodjetniški izobraževalni centri, šole, organizacije za izobraževanje odraslih in zbornice, ki izvajajo javno veljavne izobraževalne programe ter izpolnjujejo materialne in kadrovske pogoje. Za nacionalne poklicne kvalifikacije, za katere v medpodjetniških izobraževalnih centrih, šolah, organizacijah za izobraževanje odraslih in zbornicah, ni zagotovljenih pogojev, izbere Državni izpitni center največ pet izvajalcev na podlagi javnega razpisa. Tako bo po enem mesecu možnost, da se prijavijo tudi ostale organizacije, če ne bo prijav s strani zgoraj navedenih institucij.

Vir: Urad RS za mladino