Popravek Vodnika po programu Evropska solidarnostna enota

Evropska komisija je objavila popravek Vodnika po programu Evropska solidarnostna enota za leto 2022. Do sprememb je prišlo zaradi nekaterih tehničnih posodobitev v IT orodjih Evropske komisije.

Popravek vsebuje spremembe, ki se navezujejo na način dostopa do financiranja in merila za upravičenost v projektih prostovoljstva ter roke v okviru življenjskega cikla projekta oz. okvirne datume za podpis sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev.

V poglavju “Kako dostopati do financiranja?” (stran 29 v slovenski različici Vodnika) je prišlo do pomembne spremembe, ki pod merili za upravičenost k upravičenim prijaviteljem poleg organizacij, ki imajo ob roku za oddajo vlog veljaven znak kakovosti za vodilno organizacijo, dodaja še organizacije, ki so do roka za oddajo vloge oddale prijavo za pridobitev znaka kakovosti za vodilno organizacijo.

Veljaven znak kakovosti za vodilno organizacijo tako ni pogoj za oddajo vloge za financiranje v okviru projektov prostovoljstva, je pa ta potreben za pridobitev financiranja.

Vodnik je v slovenskem jeziku na voljo tukaj, več informacij pa tukaj.

Vir: Movit