Poročilo: Kakovost in učinkovitost pravosodja v Evropi

Komisija Sveta Evrope za učinkovitost pravosodja (CEPEJ) je objavila poročilo o kakovosti in učinkovitosti pravosodja v Evropi.  

Poročilo, ki zajema podatke o petinštiridesetih državah članicah Sveta Evrope, obravnava države z vidika več kazalnikov – proračun, človeški viri, organizacija sodišč, mnenje uporabnikov o kakovosti pravosodja ter uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologij. 

Poročilo lahko najdete tukaj