Poročilo: Mladi & COVID-19: Vpliv na delo, izobraževanje, pravice in duševno zdravje

ERYICA je objavila rezultate raziskave iz Globalne ankete o mladih in COVID-19 (Global Survey on Youth and COVID-19), ki jo je izvajala Mednarodna pobuda za dostojna delovna mesta za mlade (The Global Initiative on Decent Jobs for Youth) med aprilom in majem 2020.  

Cilj globalne raziskave je bil zajeti takojšnje učinke pandemije na življenje mladih (starih od 18 do 29 let) v zvezi z zaposlovanjem, izobraževanjem, duševnim zdravjem, pravicami in socialnim aktivizmom. Prejeli so več kot 12.000 iz 112 držav, večji del s strani izobraženih mladih in tistih, ki imajo dostop do interneta. 

Anketna populacija je večinoma predstavljala študente_ke in mladino, ki dela s terciarnim izobraževanjem. Ta skupina skupaj predstavlja približno četrtino mladih v državah, ki so sodelovale pri anketi. 

Novico na spletni strani ERYICA lahko najdete tukaj.

Rezultati raziskave so na voljo tukaj