Poročilo o državljanstvu EU za leto 2017

Evropska komisija je objavila tretje poročilo o državljanstvu, v katerem predstavlja napredek od leta 2014 in ukrepe, s katerimi bo zagotovila, da bodo lahko državljani pri delu, na potovanjih ter pri študiju ali udeležbi na volitvah v polni meri uživali svoje pravice.

Evropejci so bolje kot kdaj koli prej seznanjeni s statusom, ki ga imajo kot državljani Unije, delež tistih, ki želijo bolje poznati svoje pravice, pa se še naprej povečuje. Štirje izmed petih Evropejcev cenijo zlasti pravico do prostega gibanja, ki jim omogoča, da živijo, delajo, študirajo in poslujejo po vsej EU (raziskava Eurobarometer iz decembra 2016). Vendar državljani EU zaradi pomanjkljivega poznavanja ne uveljavljajo v polni meri svoje pravice do glasovanja na evropskih in lokalnih volitvah, mnogi pa tudi niso seznanjeni, da so upravičeni do konzularne zaščite s strani veleposlaništev drugih držav članic.

V poročilu o državljanstvu EU za leto 2017 so določene prednostne naloge Komisije za nadaljnje ozaveščanje o teh pravicah in njihovo lažje uveljavljanje v praksi.

Več informacij tukaj.

Vir: Eurodesk