Poročilo o izvajanju izvedbenega načrta Resolucije o nacionalnem programu za mladino 2013-2022 za leto 2021

Vlada Republike Slovenije je sprejela poročilo o tem, kako se je v minulem letu izvajal izvedbeni načrt Resolucije o nacionalnem programu za mladino 2013-2022 za leto 2021.

Na področju izobraževanja je bilo lani izvedenih mnogo ukrepov, pri čemer jih je veliko financiranih tudi iz sredstev Evropskega socialnega sklad (ESS). Rezultati mednarodnih raziskav kažejo, da so na lestvicah mednarodnih primerjav slovenski mladi dobro uvrščeni, zato se ocenjuje, da se cilji na področju izobraževanja dobro uresničujejo.

Poročilo je na voljo tukaj.

Vir: CNVOS