Poročilo o razlikah med spoloma na položajih odločanja

Svet Evrope je 17. oktobra objavil novo poročilo, ki kaže, da niti ena od 46 držav ni dosegla minimuma 40 odstotkov žensk v zgornjih domovih parlamenta.

Poročilo Sveta Evrope z naslovom »Balanced participation of women and men in decision-making« proučuje napredek na področju doseganja cilja, da bo na različnih javnih in političnih položajih vsaj 40 odstotkov žensk. Rezultati so zaskrbljujoči, saj po podatkih poročila niti ena od 46 držav ni dosegla minimuma 40% žensk v zgornjih domovih parlamenta, zgolj dve (Finska in Švedska) pa sta v lanskem letu dosegli ta minimum na področju ženske participacije v nižjih domovih parlamenta. Evropsko povprečje je sicer 25,6 odstotka. Najnižji pa je odstotek veleposlanic, teh je bilo v letu 2016 le 13 odstotkov.

Poročilo si lahko preberete tukaj.