Poročilo o udejanjenju ciljev trajnostnega razvoja v Sloveniji

Iz Platforme Sloga obveščajo, da je dvaindvajset nevladnih organizacij pripravilo poročilo civilne družbe o udejanjanju ciljev trajnostnega razvoja v Sloveniji z naslovom “Za trajnostni razvoj, ki nikogar ne pusti ob strani”.  

Ob pripravi drugega vladnega poročila o udejanjanju ciljev trajnostnega razvoja v letu 2020 so tudi NVO pripravile poročilo civilne družbe. Poleg predstavitve stanja in oblikovanja priporočil prispevki zajemajo oceno udejanjanja cilja trajnostnega razvoja oziroma posameznega presečnega področja, oris vloge civilne družbe pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja ter morebiten vpliv zdravstvene krize COVID-19 na uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja.  

Prispevki, ki jih je pripravilo 21 NVO, naslavljajo enakost spolov, nediskriminacijo in človekove pravice, blaginjo otrok, položaj mladih, pravice starejših, pravice migrantov, pravice LGBTI oseb, vključujoče izobraževanje, vključujočo digitalno družbo, podnebne spremembe, čebelarstvo, pravično trgovino, davčno pravičnost, preprečevanje korupcije, družbeno odgovornost podjetij, krožno gospodarstvo in mednarodno razvojno sodelovanje. Poročilo tako naslavlja in podrobneje predstavi nekatere pomembne teme, ki v vladnem poročilu o udejanjanju ciljev trajnostnega razvoja niso zajete. 

Poročilo lahko v celoti preberete tukaj.