Poročilo o izvajanju Evropske strategije za mlade

Strategija EU za mlade je okvir za sodelovanje EU na področju mladinske politike za obdobje 2019–2027 na podlagi Resolucije Sveta z dne 26. novembra 2018. Strategija spodbuja udeležbo mladih v demokratičnem življenju, podpira tudi družbeno in državljansko udejstvovanje, njen cilj pa je vsem mladim zagotoviti potrebne vire za udeležbo v družbi.

Strategija EU za mlade se osredotoča na tri glavna področja ukrepanja, ki jih povzemajo tri besede: angažiranjepovezovanje in opolnomočenje, pri čemer si prizadeva za skupno izvajanje ukrepov v vseh gospodarskih panogah. Med dialogom v obdobju 2017–2018, v katerem so sodelovali mladi iz vse Evrope, je bilo oblikovanih 11 evropskih ciljev mladih. Ti cilji opredeljujejo medsektorska področja, ki vplivajo na življenje mladih, in poudarjajo izzive. Strategija EU za mlade bi morala prispevati k uresničevanju te vizije mladih.

Objavljeno je poročilo, ki ga je izdala Evropska komisija in se nanaša na izvajanje Evropske strategije za mlade.

Pandemija COVID-19 je hudo prizadela mlado populacijo, ki je bila že pred epidemijo ogrožena. V poročilu ugotavljajo, da je izbruh COVID-19 povzročil pospešitev digitalnih trendov in močan negativen vpliv na izobraževanje, zaposlovanje in duševno zdravje mladih.

Evropska unija se je zavezala k vestnem izvajanju strategije, leto 2022 pa je razglasila za Evropsko leto mladih.

Celotno poročilo je na voljo tukaj.

Vir: Evropski mladinski portal