Posodobljena publikacija “T-Kit 8 – Social inclusion”

Namen posodobljena publikacije T-Kit je mladinske delavce opremiti s širokim poznavanjem konceptov socialne izključenosti in vključenosti ter napotki, ki jih je treba upoštevati pri mladinskem delu z mladimi z manj priložnostmi.

Praktični del vključuje vrsto projektov, pristopov in aktivnosti, ki so zbrani z namenom navdihovanja mladinskih delavcev pri njihovem delu:

  • ozaveščenost o realnostih socialne izključenosti,
  • dostop do aktivnosti za opolnomočenje in večjo vključenost,
  • ukrepi in podporni mehanizmi za večjo vključenost,
  • akreditacijo in priznavanje izkušenj, napredka in dosežkov,
  • primere dobrih praks, ki tlakujejo pot do večje vključenosti.

Publikacija je dostopna tukaj.