Postopek izbora 10 predstavnikov NVO v Svet ministra za okolje in prostor za sodelovanje z nevladnimi organizacijami

Začel se je postopek izbora desetih predstavnikov nevladnih organizacij v Svet ministra za okolje in prostor za sodelovanje z NVO, ki se bo redno (predvidoma enkrat mesečno) sestajal z ministrom.

CNVOS je s strani ministra za okolje in prostor prejel poziv k imenovanju 10 predstavnikov nevladnih organizacij v Svet ministra za okolje in prostor za sodelovanje z NVO, ki se bo redno (predvidoma enkrat mesečno) sestajal z ministrom, pri čemer bosta dva predstavnika stalna člana sveta, in sicer:

  • en predstavnik NVO s področja pravno-sistemskih vprašanj okolja, narave in prostora,
  • en predstavnik NVO s področja podpornega okolja za NVO s področja okolja in prostora;

osem predstavnikov z različnih vsebinskih področij pa se bo udeleževalo sestankov ministra po potrebi glede na teme oz. vprašanja, ki se bodo obravnavala na posameznem sestanku, in sicer:

  • en predstavnik NVO s področja varstva okolja,
  • en predstavnik NVO s področja podnebnih sprememb,
  • en predstavnik NVO s področja krožnega gospodarstva,
  • en predstavnik NVO s področja biotske raznovrstnosti,
  • en predstavnik NVO s področja zavarovanih območij,
  • en predstavnik NVO s področja urejanja prostora,
  • en predstavnik NVO s področja graditve,
  • en predstavnik NVO s področja stanovanj.

V skladu z načeli demokratičnega izbora bodo postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij izvedli tako, kot nalaga Poslovnik za postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij. 

Vabljene vse zainteresirane nevladne organizacije s področja okolja, narave in prostora, da sodelujete v postopku izbora.

Več informacij o postopku izbora ter prijavnico najdete tukaj.

Rok za prijavo je 23. 10. 2018.