Postopek izbora 12 predstavnikov_ic nevladnih organizacij v Razvojni svet Ljubljanske urbane regije 2021 – 2027

Stičišče nevladnih organizacij (NVO) Osrednjeslovenske regije – Stičišče Središče, Zavod Nefiks je na podlagi poziva Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) objavil razpis postopka za izbor dvanajstih predstavnikov NVO v Razvojni svet LUR 2021–2027. 

Za izpeljavo postopka izbora predstavnikov NVO se smiselno uporablja “Poslovnik postopka izbora predstavnikov NVO v RS LUR”. Tega lahko najdete tukaj 

Postopek izbora kandidatov_k za predstavnike_ce NVO poteka tako, da NVO najprej predlagajo svoje kandidate_ke in se prijavijo kot upravičenke, lahko tudi kot sodelujoče v komisiji, ki vodi postopek izbora.  

Vsaka NVO lahko v postopku predlaga največ enega kandidata_ko. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov_k posameznega geografskega območja izbrati najprimernejše. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse NVO, ki so za to vnaprej izkazale interes, tj. so se prijavile kot upravičenke/volivke ali pa so predlagale svojega kandidata_ko. 

Rokovnik za izvedbo postoka je sledeč:  

  • 2. 10. 2020 – objava poziva za prijavo kandidatov/k in upravičenk 
  • 17. 10. 2020 – rok za oddajo prijav kandidatov/k in upravičenk 
  • 21. 10. 2020 – rok za dopolnitev prijav 
  • 22. 10. 2020 – seja komisije za pregled prijav 
  • 22. 10. 2020 – objava seznama upravičenk in kandidatov/k 
  • 30. 10. 2020 – javna predstavitev kandidatov/k po območjih in poskus imenovanja s soglasjem 
  • 2. 11. 2020 – javna predstavitev kandidatov/k po območjih in poskus imenovanja s soglasjem 
  • 2. 11. 2020 – začetek volitev (pogojno) 
  • 5. 11. 2020 – zaključek volitev (pogojno) 
  • 6. 11. 2020 – seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno) 

Prijavnico lahko najdete tukaj. Prijavo lahko oddate s priporočeno pošiljko ali po elektronski pošti. Prijava mora vsebovati izpolnjeno prijavnico s prilogo I, s podpisi zastopnika NVO upravičenke in kandidata_ke. 

Priporočena pošiljka mora imeti označbo NVO (pošiljatelja) in pripis “Poziv RS LUR”.  Naslov za poštno pošiljanje: Zavod Nefiks, Ob dolenjski železnici 12, 1000 Ljubljana. 

Prijava mora prispeti najkasneje do 17. 10. 2020 do polnoči.  

Več informacij lahko najdete tukaj