Postopek izbora predstavnika in namestnika predstavnika nevladnih organizacij v Odbor za spremljanje čezmejnega programa Interreg Slovenija-Hrvaška 2021-2027

CNVOS razpisuje postopek izbora enega predstavnika in namestnika predstavnika nevladnih organizacij v Odbor za spremljanje čezmejnega programa Interreg Slovenija – Hrvaška za obdobje 2021-2027. 

V Odbor za spremljanje čezmejnega programa Interreg Slovenija-Hrvaška za obdobje 2021-2027 bosta imenovana en predstavnik in namestnik predstavnika nevladnih organizacij. V postopku lahko sodelujejo nevladne organizacije, ki delujejo na področjih, ki jih pokriva čezmejni program Interreg Slovenija-Hrvaška, s poudarkom na socialni vključenosti in dostopnosti do storitev splošnega pomena in na območjih podravske, pomurske, savinjske, zasavske, posavske, jugovzhodne Slovenije, obalno-kraške, osrednjeslovenske ali primorsko-notranjske regije.

Splošni pogoji za  predstavnika v odboru so:

  • znanje angleškega jezika,
  • znanje s področja evropskih strukturnih skladov in čezmejnih programov;
  • strokovno znanje s področja, zaradi katerega je imenovan v posamezen Odbor za spremljanje glede na prioritetna področja programa;
  • da ni plačan iz projekta sofinanciranega v okviru programa Slovenija-Hrvaška 2021-2027.

Program Slovenija – Hrvaška:

  • celostno obvladovanje poplavne ogroženosti v čezmejnih porečjih;
  • ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov (aktivno ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma, zaščita in obnova biotske raznovrstnosti in spodbujanje ekosistemskih storitev);
  • zdrava, varna in dostopna obmejna območja (krepitev partnerstev med javnimi organi in deležniki za zdrava, varna in dostopna čezmejna območja).

Postopek izbora predstavnikov poteka tako, da NVO najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejše. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo tiste NVO, ki so za to vnaprej izkazale interes (se prijavile kot volivci oziroma, ki so predlagale svoje kandidate). Nevladna organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavi obvezno napisati tudi krajšo predstavitev kandidata, iz katere so razvidne njegove reference s področja dela odbora, s poudarkom na socialni vključenosti in dostopnosti do storitev splošnega pomena.

Več informacij je na voljo tukaj.

Vir: CNVOS