Postopek izbora predstavnika NVO v komisiji Vlade RS za droge

CNVOS razpisuje postopek izbora predstavnice oziroma predstavnika nevladnih organizacij, ki delujejo na področju drog, v Komisiji Vlade RS za droge. 

Komisija Vlade RS za droge opravlja naslednje naloge:

  • pospešuje in usklajuje vladno politiko, ukrepe in programe za preprečevanje uživanja prepovedanih drog, zmanjševanje povpraševanja po prepovedanih drogah, zmanjševanje škode zaradi uporabe prepovedanih drog, zdravljenje in rehabilitacijo;
  • predlaga Vladi Republike Slovenije predlog nacionalnega programa preprečevanja in zmanjševanja uporabe prepovedanih drog in ukrepe pri izvajanju nacionalnega programa;
  • predlaga vladi ukrepe za zmanjševanje ponudbe in uporabe prepovedanih drog;
  • spremlja in usklajuje izvajanje nacionalnega programa;
  • spremlja izvajanje določb konvencij mednarodnih organov in mednarodnih organizacij na področju prepovedanih drog ter zagotavlja mednarodno sodelovanje.

Izbran predstavnik bo nov oziroma dodaten član omenjene komisije in torej ne bo nadomestil že obstoječih predstavnikov nevladnih organizacij, ki so že člani komisije. Članstvo bo ministrstvo le razširilo na dodatnega predstavnika NVO s področja preventivnih dejavnosti na področju prepovedanih drog.

Upravičene organizacije za sodelovanje v postopku so nevladne organizacije s statusom delovanja v javnem interesu, ki imajo med primarnimi dejavnostmi društva določene preventivne aktivnosti na področju prepovedanih drog in ki izvajajo aktivnosti univerzalne, selektivne ali indicirane preventive.

Kandidatka oziroma kandidat za predstavnika je lahko oseba, ki ima vsaj tri leta delovnih izkušenj z izvajanjem aktivnosti splošne, selektivne ali indicirane preventive.

Rok za prijavo je 20. december 2023 do 14.00.

Več informacij ter prijavnico najdete tukaj.

Vir: CNVOS