Posvet mladinskega sektorja: Nacionalni program za mladino 2023-2032

Mladinski sektor v Sloveniji se nahaja v prelomnem času. Zaključuje se obdobje Resolucije o Nacionalnem programu za mladino 2013-2022 (ReNPM) in zdaj prihaja trenutek, ko bo treba sprejeti novo in umestiti mladinsko delo ter delo z mladimi v najpomembnejši dokument na področju mladine v Sloveniji.

S prof. dr. Tomažem Deželanom se bo premislilo o vpogledih, ki nam jih je ponudila raziskava Mladina 2020, se pogovorilo o trenutnem položaju mladih in mladinskega sektorja v Sloveniji, o našem prispevku k izboljšanju njihovega in našega položaja ter se postavilo vsebinske temelje nove Resolucije o Nacionalnem programu za mladino.

Več informacij je na voljo tukaj.

Vir: Sindikat Mladi+