Posvet o kakovosti v mladinskem delu

Socialna akademija v sodelovanju z Uradom RS za mladino in partnerji projekta ABC of Youth Work organizira posvet na področju kakovosti v mladinskem delu z naslovom “Dogodki ali skupine?”. Posvet bo potekal v četrtek, 1. marca 2018, od 9.00 do 15.30, v veliki dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na Masarykovi 16 v Ljubljani.

Namen posveta je začeti daljši proces posvetovanja o kakovosti pri izvajanju mladinskega dela v Sloveniji ter že nasloviti nekatere ključne vidike kakovosti. Urad RS za mladino želi tej tematiki v prihodnjih letih namreč posvetiti več pozornosti.

Vsebinsko ozadje posveta: Razprave o kakovosti v mladinskem delu so vedno bolj prisotne, tako na evropski kot na nacionalnih ravneh. Vendar pa je kakovost v mladinskem delu lahko tudi dvorezen meč – če je ne naslovimo ustrezno, ima lahko tudi negativne učinke. V zadnjem času je tudi v mladinskem delu prisotna težnja po uresničevanju kvantitativnih indikatorjev. Kakšne indikatorje izbrati, da bo mladinsko delo dosegalo ustrezen učinek? Kako naj ravna mladinski delavec, kako vodja organizacije, kako ustvarjalci mladinske politike?

Trajne skupine mladih so tisti temeljni element mladinskega dela, ki lahko na dolgi rok zagotavlja mnoge učinke na mlade in na družbo. Vendar pa je procese, ki se v njih odvijajo, težko ujeti v sisteme kakovosti. Veliko laže je meriti – in se pohvaliti – s številom dogodkov in udeležencev na njih. Če na mladinsko delo gledamo kot na proces, pa se pogled na kakovost bistveno spremeni.
Socialna akademija od leta 2016 izvaja projekt ABC of Youth Work, katerega namen je prav dvig kakovosti mladinskega dela s težnjo po prehodu »nazaj k njegovim koreninam«. Projekt izhaja iz predpostavke, da je eden ključnih temeljni elementov mladinskega dela skupina in da je pogled na kakovost mladinskega dela potrebno postaviti na ta temelj.

Različni premisleki o kakovosti v mladinskem delu pa so bili opravljeni tudi na Uradu RS za mladino. Tako je bila pred kratkim v okviru Sveta Vlade RS za mladino ustanovljena delovna skupina za kakovost mladinskega dela, ki se bo posvetila različnim vidikom razvoja kakovostnega mladinskega dela v Sloveniji. Posvet o kakovosti mladinskega dela, ki bo potekal 1. marca, je tako eden izmed dogodkov, ki bo pomenil korak v to smer.

Program posveta: 

9.00 :Uvodni pozdravi:  Rok Primožič, direktor Urada RS za mladino in Matej Cepin, vodja projekta ABC of Youth Work

9.20: Skupina – element kakovosti v mladinskem delu

Kratka uvodna predavanja:

 • Izzivi merjenja in zagotavljanja kakovosti v mladinskem delu, Matej Cepin, Socialna akademija
 • Mladinsko delo in mladi v digitalni dobi: predstavitev raziskave obstoječih virov, Marzena Ples, Uniwersytet Jagielloński, Krakow, Poljska
 • Predstavitev sistema kakovosti za delo s skupinami »Youth Work Growth Cycle«, Ewa Krzaklewska, Uniwersytet Jagielloński, Krakow, Poljska

Sledi razprava

10.50: Odmor za kavo

11.20: Kako do trajnih skupin v mladinskem delu: vidik mladinskega delavca in vodje organizacije

Predstavitev študij primerov iz Nemčije, Italije in Slovenije

Razprava

13.00: Odmor s kosilom

14.00: Kako do trajnih skupin v mladinskem delu: vidik ukrepov vertikalne mladinske politike

Uvod: Janez Škulj, predsednik upravnega odbora, Movit

Odzivi:

 •  Barbara Zupan, Urad RS za mladino
 • Predstavnik Mladinskega sveta Slovenije
 • Laura Krančan, vodja projektov, Mreža MaMa

Razprava

15.30: Zaključek posveta

Komu je posvet namenjen?

 • Izkušenejšim mladinskim voditeljem in delavcem,
 • vodjem organizacij v mladinskem sektorju,
 • trenerjem in mentorjem v mladinskem delu,
 • odločevalcem na lokalni in nacionalni ravni ter
 • mednarodnim gostom.

Rok prijave je 26. 2. 2018.

Prijavite se lahko tukaj.