Posvetovanje o platformi VALOR

Movit obvešča, da Generalni direktorat Evropske komisije za izobraževanje in kulturo (DG EAC) izvaja vrednotenje svoje diseminacijske strategije, katere pomemben del predstavlja tudi platforma projektnih rezultatov programa Erasmus+. Platforma je namenjena razširjanju in uporabi rezultatov projektov, ki so bili podprti v okviru programa Erasmus+. 

Evropska komisija želi pridobiti čim več povratnih informacij pogledov o uporabnosti in delovanju platforme, zato vas prosijo, da si vzamete 5 minut časa in odgovorite na 8 vprašanj, ki so dostopna tukaj.

Vir: Movit