Posvetovanje o prioritetah za prihodnji večletni finančni okvir EU

Iz Zavoda MOVIT obveščajo, da z letom 2018 stopamo v drugo polovico izvajanja večletnega finančnega okvira Evropske unije 2014–2020, iz katerega je financiran tudi program Erasmus+: Mladi v akciji. To pa pomeni tudi, da je Evropska komisija pričela s pripravo predloga okvira za obdobje po letu 2020. 

Pomembno vlogo pri oblikovanju predloga bomo imeli tudi državljani, organizacije, javne institucije in druge zainteresirane javnosti, saj želi Evropska komisija pridobiti povratno informacijo o trenutni uspešnosti in prihodnjih izzivih programov in ukrepov, ki jih financira Unija. Rezultate posvetovanj bo Evropska komisija uporabila pri pripravi predloga za naslednjo generacijo finančnih programov Unije.

V posvetovanju sodelujete tako, da izpolnite vprašalnik, ki je na voljo v 23 jezikih. Izpolnite ga lahko v kateremkoli. Izpolnjevanje vprašalnika vam bo vzelo približno 30 minut. Posvetovanje bo možno sodelovati do 8. marca 2018!