Posvetovanje: Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških do 2030

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravlja novo resolucijo o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških do leta 2030. V ta namen so objavili vprašalnik o predlaganih ključnih ciljih na posameznih vsebinskih področjih. Na podlagi ciljev bodo pristojna ministrstva pripravila konkretne ukrepe in dejavnosti za njihovo dosego. 

Vprašalnik je na voljo tukaj