Potrdila Youthpass za Evropsko solidarnostno enoto so na voljo tudi v slovenskem jeziku

Zavod Movit obvešča, da so potrdila Youthpass za projekte v okviru Evropske solidarnostne enote sedaj na voljo tudi v slovenščini! Vse upravičence vabijo k uporabi in izdaji potrdil v slovenščini. 

Youthpass se uporablja za namene načrtovanja, spremljanja, vrednotenja, beleženja in priznavanja učnih dosežkov v procesu neformalnega učenja. 

Youthpass: 

  • omogoča podporo pri refleksiji učnega procesa in učnih rezultatov, 
  • povečuje družbeno prepoznavnost mladinskega dela, 
  • podpira aktivno evropsko državljanstvo in 
  • podpira večjo zaposljivost mladih. 

Prvi del potrdila potrjuje udeležbo udeleženca_ke v projektu, navaja njegove_ne osebne podatke, naslov, datum in kraj aktivnosti ter ponuja splošen opis vrste aktivnosti, kot je opredeljena v Vodniku po programu. 

Drugi del vsebuje podrobnejši opis, namen in cilje izvedene aktivnosti ter vlogo in naloge udeleženca. 

Tretji del opisuje pridobljena znanja po sistemu ključnih kompetenc vseživljenjskega učenja. Ta del izpolnijo udeleženci ob pomoči mentorja. 

Več informacij o Youthpassu in navodila, kako izdati Youthpass najdete tukaj 

Obvestilo na spletni strani Zavoda Movit je na voljo tukaj