Potrjen poklicni standard mladinski delavec/delavka

Danes, 13. 12. 2016, je potekala seja Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, na kateri so potrdili poklicni standard mladinski delavec/delavka. Gre za prvi korak oziroma prvo stopnjo potrditve, saj sledi tudi potrjevanje kataloga znanj in spretnosti za NPK mladinski delavec/delavka.

Gre za pomemben korak na področju izvajanja mladinskega dela, saj doslej za ta poklic ni bilo možnosti pridobitve javne listine. Poklicni standard je podlaga za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK). Ta bo med drugim olajšala prehajanje posameznika od enega k drugemu delodajalcu in s tem izboljšala mobilnost posameznika v sektorju. Prav tako pa to pomeni tudi večjo preglednost za delodajalce nad tem, katera dela in naloge ter kompetence poseduje mladinski delavec. V naslednjih petih letih lahko pričakujemo visoko število tistih, ki bodo želeli pridobiti NPK za mladinskega delavca, kar je pokazala izvedena anketa med organizacijami v mladinskem sektorju (cca 2.000 potreb po nacionalni poklicni kvalifikaciji).

Mladinski delavci, ki bodo pridobivali NPK mladinski delavec, so lahko prostovoljci, zaposleni za nedoločen čas, zaposleni za določen čas ali posamezniki, ki opravljajo mladinsko delo preko študentskega servisa, preko avtorskih pogodb ali javnih del. Zaposlovalci mladinskih delavcev so mladinski centri, organizirani kot zasebni ali javni zavodi, nevladne organizacije na področju dela z mladimi, društva, zavodi, klubi ter zveze društev, ki izvajajo mladinske programe in programe, namenjene mladim.

Več si lahko preberete na mlad.si